PARAFIA SKAWINA:

Parafia pw. św Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie została erygowana w 1364 r. Mieści się przy ul. Kościelnej 3. 

Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów zachowały się od 1803 r., ślubów od 1815 r. oraz zgonów od 1850 r. Nie jest to imponujący zasób metrykalny, 
jednakże kościół w Skawinie płonął kilkukrotnie co może być przyczyną tak późno zachowanych ksiąg metrykalnych. Kopie metryk znajdują się w Archiwum Kurii Metropolitarne w Krakowie. Rodzinami pochodzącymi z parafii były rodziny Przybyło, Jezioro oraz Czopek?
Z powodu braku metryk dojście do wcześniejszego okresu jest niemożliwe. Do parafii przed 1772 r. należały również wsie 
Buków i Kulerzów (w 1772 r. włączone do Parafii Mogilany), z których pochodzi większość przodków ze strony mojego pradziadka
Franciszka Szpondra. Parafia w 1900 r. obejmowała: miasto Skawinę, Rzozów, Kopankę, Sidzinę, Rzozów,
Samborek (obecnie część miasta Skawina), Korabniki (obecnie część miasta Skawina).