PARAFIA ŻELEŹNIKOWA:

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej została erygowana w XIII w. Mieści się po adresem Żeleźnikowa 3.

Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi chrztów rozpoczynają się od 1642 r., ślubów od 1662 r., zmarłych od 1712 r. Księgi chrztów nie są w pełni kompletne, roczniki 
pomiędzy 1642, a końcem lat 50 XVII w. są wybrakowane, brakuje stron, oraz część jest naderwanych. Ze ślubami sytuacja jest podobna
w miarę kompletne akta ślubów rozpoczynają się dopiero od 1695 r. Oryginały przechowywane są w parafii, istnieje również jej
kopia cyfrowa. Kopie znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Obiektem moich poszukiwań były i są rodziny: 
Godoń, Marczyk, Ciapała vel Klimczak oraz Kuchta. Wszystkie te rodziny pochodziły z Myślca, prócz rodziny Ciapała. 
Parafia w 1900 r. swoim zasięgiem obejmowała: Żeleźnikową, Myślec oraz Porębę.