PARAFIA WIELOGŁOWY:

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach została erygowana w XIII w. Mieści się pod adresem Wielogłowy 4. 

Na zdjęciu stary kościół.
Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi chrztów oraz małżeństw rozpoczynają się od 1647 r., zgonów od 1683 r. Metryki chrztów są bardzo wybrakowane, 
najpierw zawierają lukę w latach 1683-1697, a następnie 1729-77. W metrykach ślubu stan zachowania wygląda lepiej, 
występuje tam nieciągłość trwająca 19 lat (1758-77). Księgi zgonów mają braki roczników w okresie 1697-1777. 
Oryginały przechowywane są w parafii, metryki występują również na mikrofilmie. Kopie znajdują się w Archiwum Diecezjalnym
w Tarnowie. Obiektem moich poszukiwań w parafii były i są rodziny po mieczu: Stanek, Szkaradek, Więcek, Waśko, Gargula, Płachta, Olchawa, 
Bocheński, Basta. Wszystkie te rodziny pochodziły z tej parafii. Większość tych rodzin pochodziła z Kurowa, rodzina Basta była
z Woli Kurowskiej. W większości tych linii obecnie stanąłem w poszukiwaniach na przełomie lat 70/80 XVIII w. 
Z powodu wielu braków (zwłaszcza metryk chrztów) oraz mało czytelnym piśmie ciężko znaleźć kolejne pokolenia przodków. 
Parafia w 1900 r. obejmowała: Wielogłowy, Dąbrówkę, Ubiad, Kurów, Wolę Kurowską, Klimkówkę, Wielopole.