PARAFIA UJANOWICE:

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach została erygowana w XIII w. Mieści się pod adresem Ujanowice 1.

Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi chrztów, które się zachowały są od 1762 z luką w latach 1776-86, księgi ślubów od 1662 r., zgonów od 1735 r. 
Oryginały znajdują się w parafii Ujanowice, są również dostępne na mikrofilmie. Kopie przechowywane w Archiwum Diecezjalnym
w Tarnowie. Obiektem moich poszukiwań były i są rodziny: Rosiek, Uryga oraz Stach. Rodzina Uryga z Jaworznej na przełomie XVIII/XIX w. osiedliła się w oddalonej o około 25 km miejscowości Długołęka-Świerkla. Rodzina Stach pochodziła z Krosnej. Na obecny moment doszedłem 
do lat 60 XVIII w. Z powodu braków aktów chrztów dotarcie dalej będzie ciężkie, pomimo dobrze zachowanych metryk małżeństw. 
Parafia w 1900 r. obejmowała: Ujanowice, Sechnę, Strzeszyce, Kobyłczynę, Krosną, Jaworzną, Żmiącą, Kamionkę Małą.