PARAFIA TĘGOBORZE:

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Tęgoborzy została erygowana w XIII w. Mieści się na ulicy Kościelnej 5.

Na zdjęciu nowy kościół.
Źródło: Po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi chrztów i zgonów, które się zachowały rozpoczynają się od 1785 r. Księgi małżeństw od 1776 r. Oryginały przechowywane na parafii, istnieje również kopia oryginałów w postaci na mikrofilmie. Kopie znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. 
Obiektem moich zainteresowań były i są rodziny po mieczu: Cebula, Sołtys, Kuźma, Józefowski, Turkot, Siedleński, Kmiecik, Peciak, 
Zakrzewski, Gwiżdż, Burnagiel, Kotas, Pawłowski, Pabisz. Większość tych rodzin pochodziła lub mieszkała w miejscowości Świdnik.
Rodzina Zakrzewski oraz Gwiżdż pochodziła z Justu. Rodzina Sołtys pierwotnie zamieszkała w Białejwodzie, później w Świdniku.
Kmiecikowie mieszkali w miejscowości Łyczanka, z której również pochodzili. 
Pabiszowie najpierw związani z miejscowością Zawadka, potem byli odnotowani już jako mieszkańcy Świdnika. Rodziny Turkot, Siedleński 
oraz Józefowski nie pochodzą pierwotnie z parafii Tęgoborze. Wszystkie te rodziny odnalazłem do lat 70/80 XVIII w. z wyjątkiem rodziny 
Siedleńskich oraz Józefowskich. Parafia w 1900 r. obejmowała swoim zasięgiem: Tęgoborze, Białąwodę, Świdnik, Zawadkę, 
Rojówkę, Skrzętla, Łyczankę, Just (część wsi Tęgoborze).