PARAFIA STARY SĄCZ:

Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej została erygowana w XII w. Mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza 2 w Starym Sączu.

Zródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów i zaślubin rozpoczynają się od 1777 r. Nie jest to imponujący stan zachowania metryk parafialnych. Księgi zgonów są od 1785 r. Oryginały znajdują się na parafii w Starym Sączu, ale są również w wersji na mikrofilmie. W Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie znajdują się kopie ksiąg, jednakże brakuje wielu roczników. Obiektem moich poszukiwań w parafii Stary Sącz były i są rodziny po kądzieli: Skoczeń, Korona, Ciapała i Drożdż. Trzy pierwsze rodziny występują w metrykach parafialnych dla miejscowości Moszczenica. Rodzina o nazwisku Drożdż pochodzi natomiast z miejscowości Popowice. Z powodu braku staropolskich ksiąg wzmianki o przodkach z tych linii (z wyjątkiem rodziny Ciapała, która nie pochodzi pierwotnie z parafii) kończą się na przełomie lat 80/90 XVIII w. Parafia w 1900 r. swoim zasięgiem obejmowała miasto Stary Sącz, Moszczenicę Niżną i Wyżną (obecnie oddzielna parafia), Cyganowice, Popowice, Mostki oraz Podmajerz (obecnie część Starego Sącza).