PARAFIA NOWY SĄCZ:

Parafia pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu została erygowana w XIII w. Mieści się przy placu Kolegiackim 1.

Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów rozpoczynają się od 1671, małżeństw od 1785? oraz zgonów od 1740-77. W metrykach zgonów występują nieciągłość
trwająca 8 lat (1777-85). Metryki chrztów najlepiej zachowały się spośród wszystkich ksiąg. Są one dostępne do dnia dzisiejszego. Oryginały ksiąg przechowywane są na parafii w Nowym Sączu, ale również są dostępne w wersji cyfrowej na mikrofilmie. Kopie metryk znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, jednakże zawierają one wiele brakujących lat. Obiektem moich poszukiwań w parafii Nowy Sącz były i są rodziny po mieczu: Migacz, Lupa, Jurczak, Mróz, Juszczyk, Kowalik, Bogacz, Głód, Bugajski, Wierny, Śmiałek, Klimek, Potoczek, Konar, Szkaradek, Basta, Mazur. Wszystkie te nazwiska występują w metrykach dla miejscowości: Chełmiec, Rdziostów oraz Świniarsko oraz większość z tych rodzin pochodzi z nich. Dość dobrze zachowane księgi chrztów powodują, że w większości tych linii prawdopodobnie uda się dotrzeć do przełomu XVII/XVIII w. Problemem mogą być często występujące duplikaty zwłaszcza u osób noszących popularne nazwiska w parafii np. Szkaradek. Parafia w 1900 r. swoim zasięgiem obejmowała: miasto Nowy Sącz, Chełmiec, Świniarsko, Mokrą Wieś, Rdziostów, Dąbrówkę (obecnie część Nowego Sącza), Naściszową, Librantową, Januszową, Boguszową, Piątkową (obecnie część Nowego Sącza), Paszyn, Jamnicę, Kunów, Zawadę (obecnie część Nowego Sącza), Gorzków (obecnie część Nowego Sącza), Gołąbkowice (obecnie część Nowego Sącza), Nawojówkę (obecnie część Nowego Sącza), Załubińcze (obecnie część Nowego Sącza), Roszkowice (obecnie część Nowego Sącza), Grabową (obecnie część Nowego Sącza), Chruślice (obecnie część Nowego Sącza), Drzykową, Bielowice (obecnie część Nowego Sącza), Falkową (obecnie część Nowego Sącza), 
Zabełczę (obecnie część Nowego Sącza).