PARAFIA ŁUKOWICA:

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy została erygowana w XIII w. Mieści się pod adresem Łukowica 11.

Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne, chrztów, małżeństw, zgonów rozpoczyna się od 1785 r. Oryginały przechowywane są w parafii Łukowica.
Metryki dostępne są również w postaci mikrofilmu. Kopie przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Obiektem moich poszukiwań w tej parafii były i są rodziny po kądzieli: Król, Gamoń, Pietrzak, Kuraś, Gondek (Gądek), Sułkowski, Bobak, Oleś, Koterla.
Z powodu braku starszych ksiąg metrykalnych przed 1785 r. odnalezienie większości tych linii zakończyłem na 6/ 7 pokoleniu. 
Wszystkie z tych rodzin prócz rodziny: Gondek i Bobak pochodziły z Roztoki. Parafia w 1900 r. obejmowała:
Łukowicę, Roztokę, Owieczkę, Świdnik, Jastrzębie oraz Młyńczyska (obecnie oddzielna parafia).