PARAFIA ŁĄCKO:

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku została erygowana w XII w. Mieści się na ul. Kościelnej 8.

Źródło: Po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii: 
Księgi metrykalne chrztów, małżeństw, zgonów rozpoczynają się od 1786 r. Oryginały znajdują się w parafii w Łącku. Kopie są przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Dostępna jest również forma metryk w postaci zdigitalizowanej, na mikrofilmie. Obiektem moich poszukiwań były i są rodziny po kądzieli: Wietrzak, Pyrdoł, Rozmus, Turek. Trzy pierwsze rodziny związane są z miejscowościami: Zabrzeż oraz Czerniec. Rodzina Turek pochodziła z Maszkowic. Parafia w 1900 r. swoim zasięgim obejmowała: Łącko, Maszkowice, Zabrzeż (obecnie oddzielna parafia), Czerniec, Łączki, Kicznie (obecnie oddzielna parafia), Szczereż, Zarzecze, Zagorzyn, Wolę Piskuline (obecnie oddzielna parafia), Wolę Kosnową.