PARAFIA KRZĘCIN:

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została erygowana w 1325 r. Mieści się na ulicy św. Floriana 62.

Źródło: Po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Kopie ksiąg znajdują się w Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie i zawierają metryki z XIX w. Zasób metrykalny oryginałów 
nie jest mi znany. Obiektem moich zainteresowań w tej parafii jest rodzina po kądzieli: Chmielarczyk z miejscowości Gołuchowice. 
Parafia w 1900 r. swoim zasięgiem obejmowała Krzęcin, Gołuchowice, Grabie, Zelczynę, Borek Szlachecki, Facimiech, Ochodzę, 
Pozowice, Polankę Hallera.