PARAFIA CHOMRANICE:

Parafia pw Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach została erygowana w XIII w. Nowy kościół mieści się pod adresem Chomranice 8.

Na zdjęciu stary kościół.
Źródło: po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów i małżeństw rozpoczynają się od 1744 r. Akta zgonów od 1763 r. Metryki chrztów zawierają lukę w latach 1782-84,
małżeństw w okresie 1758-63 oraz 1771-84. Księgi zgonów zawierają brak metryk w latach 1777-84. Oryginały jak i kopie ksiąg przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Metryki są również zeskanowane i dostępne na mikrofilmie. 
Obiektem moich poszukiwań w parafii Chomranice były i są rodziny po mieczu: Konar, Kudynowski, Turski, Ryzak, Krzysztoń, Wideł, Kowalczyk, Smajdor, Dąbrowski, Wójcik, Galica, Szczepański. Większość tych rodzin zamieszkiwało miejscowość Marcinkowice i pochodziło z nich orócz rodziny Turskich, która pod koniec lat 80 XVIII w. pojawiła się w Parafii Chomranice. Rodzina Wójcik oraz Galica związane były
 z miejscowością Kłodne. Z większością tych rodzin jestem przy końcu moich poszukiwań. Parafia w 1900 r. obejmowała swoim zasięgiem:
Chomranice, Marcinkowice (obecnie oddzielna parafia), Kłodne, Krasne, Klęczany.