PARAFIA BIEGONICE:

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu (osiedle Biegonice, kiedyś oddzielna miejscowość) została erygowana w 1269 r. 
Mieści się przy ulicy Biegonickiej 8 w Nowym Sączu.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów i ślubów rozpoczynają się od 1653 r. Akta zgonów od 1738 roku (mają drobną lukę w latach 1782-85). Metryki z parafii Biegonice są jednymi z najlepiej zachowanych ksiąg metrykalnych na terenie Sądecczyzny, które są w pełni kompletne od momentu rozpoczęcia prowadzenia ich. Oryginały oraz kopie ksiąg z Nowy Sącz – Biegonice znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Również występują w postaci na mikrofilmie. Obiektem moich zainteresowań w ww. parafii były i są rodziny po kądzieli: Wójcik, Żywczak (również Żywko), Gargula, Głód. Dzięki dobrze zachowanym metrykom i dość małym obszarem jaki obejmowała Parafia Biegonice, znalezienie przodków
z lat 50 XVII w. nie stanowiło większego problemem. Parafia w 1900 r. swoim zasięgiem obejmowała: Biegonice oraz Łazy Biegonickie.