Dwie zakładki zawierające podział na 4 nazwisk, które nosili moi pradziadkowie. Nazwiska po mieczu – po ojcu, nazwiska po kądzieli – po matce. Od nazwisk pradziadków są odnośniki, które mieszczą w sobie nazwiska jakie nosili ich przodkowie w linii żeńskiej. Znajdują się w niej ich wywody genealogiczne wraz z krewnymi.