Rodzina Migacz:

Rodzina Migacz, do której należę ma swoje początki już w połowie XVII w. w miejscowości Niskowa (dawna parafia Podegrodzie, obecnie oddzielna parafia).  Najstarszą wzmianką dotyczącą przodka z rodu Migaczów, którego udało mi się ustalić,
jest Wawrzyniec, którego żoną była Regina. 
Mieli co najmniej jednego potomka:

 • Jan Migacz (przodek) ochrzczony 26 grudnia 1663 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa.

Akt chrztu Jana

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

1. RODZINA JANA URODZONEGO W 1663 ROKU:

Jan Migacz prawdopodobnie na początku lat 90 XVII w. wziął ślub z Agnieszką, jednakże akt ślubu nie znajduje się w metrykach małżeństw z Podegrodzia. Mieli oni razem pięcioro dzieci:

 • Kacper Migacz ochrzczony 4 stycznia 1694 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Agata Migacz ochrzczona 21 stycznia 1696 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Jan Migacz (przodek) ochrzczony 25 czerwca 1697 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Anna Migacz ochrzczona 4 lipca 1703 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Walenty Migacz ochrzczony 15 lutego 1706 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa.

Akt chrztu Jana 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

2. RODZINA JANA URODZONEGO W 1697 ROKU:

Jan Migacz 28 stycznia 1731 r. w parafii Podegrodzie zawarł związek małżeński z Elżbietą Kotlarz, z miejscowości Krasne.

Akt ślubu Jana i Elżbiety

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Jan z Elżbietą doczekali się pięciorga dzieci:

 •  Hiacynt Migacz ochrzczony 14 sierpnia 1732 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Tomasz Migacz ochrzczony 7 grudnia 1735 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Walenty Migacz (przodek) ochrzczony 8 lutego 1739 r, parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Maciej Migacz ochrzczony 3 lutego 1742 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa;
 • Jan Migacz ochrzczony 10 maja 1747 r., parafia Podegrodzie, miejscowość Niskowa.

Akt chrztu Walentego

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

3. RODZINA WALENTEGO URODZONEGO W 1739 ROKU:

Walenty prawdopodobnie pod koniec lat 50 XVIII w. ożenił się w parafii Nowy Sącz z Reginą Liber, córką Piotra i Agnieszki z Chełmca, ochrzczoną 19 stycznia 1741 r. w par. Nowy Sącz. Pochodziła ona z rodziny Librów, jednakże w metrykach widnieje również, że była
z rodziny Wiernych lub Lupów. Ślub ww. pary zapoczątkował nową linię Migaczów w Chełmcu.
Urodziło im się dziewięcioro dzieci:

 • Tomasz Migacz ochrzczony 20 grudnia 1760 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Jakub Migacz ochrzczony 25 kwietnia 1762 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Jan Migacz ochrzczony 13 maja 1763 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Marcin Migacz ochrzczony 14 października 1765r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Ewa Migacz ochrzczona 6 grudnia 1767 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Agata Migacz ochrzczona 29 stycznia 1770 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Paweł Migacz ochrzczony 16 stycznia 1772 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Grzegorz Migacz (przodek) ochrzczony 11 marca 1774r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Rozalia Migacz ochrzczona 1 września 1776 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Józef, Grzegorz Migacz ochrzczony 9 marca 1780 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Jan Migacz ochrzczony 18 maja 1783 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec.

Akt chrztu Grzegorza

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

22 maja 1786 r. odbył się pogrzeb Walentego Migacza, zamieszkałego w miejscowości Chełmiec pod nr 5, parafia Nowy Sącz.

Akt zgonu Walentego

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

2 grudnia 1814 r. została pochowana Regina wdowa po Walentym Migaczu, parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5.

Akt zgonu Reginy

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

4. RODZINA GRZEGORZA URODZONEGO W 1774 ROKU:

Grzegorz Migacz urodzony w 1774 r. prawdopodobnie pod koniec XVIII w. zawarł związek z Elżbietą Śmiałek w parafii Nowy Sącz.
Doczekali się oni ośmiorga potomstwa:

 • Elżbieta Migacz ochrzczona 14 listopada 1801 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5
  pochowana 22 listopada 1801 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Marianna Migacz ochrzczona 14 marca 1803 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5
  pochowana 17 lipca 1803r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Stanisław Migacz ochrzczony 1 maja 1804 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5
  pochowany 17 marca 1806 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Józef Migacz ochrzczony 13 lutego 1807 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5
  pochowany 15 lutego 1807 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Wojciech Migacz (przodek) ochrzczony 25 lutego 1808 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Helena Migacz ochrzczona 18 lutego 1811 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Stanisław Migacz ochrzczony 4 maja 1814 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5
  pochowany 30 maja 1816 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Piotr, Erazm Migacz ochrzczony 1 czerwca 1817 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5.

Akt chrztu Wojciecha

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

6 marca 1819 r. została pochowana Elżbieta Śmiałek żona Wojciecha, zamieszkała w Chełmcu pod numerem 5, parafia Nowy Sącz.

Akt zgonu Elżbiety

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

28 stycznia 1831 r. odbył się pogrzeb Grzegorza Migacza, który był wdowcem po Elżbiecie.
Mieszkał w Chełmcu w domu o numerze 5, parafia Nowy Sącz.

Akt zgonu Grzegorza

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

5. RODZINA WOJCIECHA URODZONEGO W 1808 ROKU:

Wojciech Migacz prawdopodobnie był dwukrotnie żonaty. Żona z pierwszego małżeństwa nazywała się Maria i zmarła 14 kwietnia 1855 r. w miejscowości Chełmiec nr 5, parafia Nowy Sącz. Na ten moment nie mam informacji czy posiadali oni potomstwo. Po śmierci jego pierwszej małżonki pod koniec lat 50 XIX w. wziął on ślub z młodszą o 16 lat Zofią Mrózz Chełmca.
Obecnie wiem tylko o 2 dzieci tej pary:

 • Marianna Jasińska z d. Migacz urodzona około 1857 r. 
 • Paweł Migacz (przodek) urodzony i ochrzczony 22 stycznia 1859 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Zofia Szkaradek z d. Migacz urodzona i ochrzczona 6 czerwca 1866 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5.

Akt chrztu Pawła

Źródło: Archiwum Parafialne par. Nowy Sącz Św. Małgorzaty.

Wojciech Migacz zmarł 14 listopada, pochowany 16 listopada 1873 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5. 

Akt zgonu Wojciecha

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Akt zgonu Zofii

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

6. RODZINA PAWŁA URODZONEGO OKOŁO 1860 ROKU:

Paweł Migacz w dniu 11 stycznia 1882 roku zawarł związek z Małgorzatą Jurczakz Chełmca.

Akt ślubu Pawła i Małgorzaty

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Doczekali się dziewięciorga dzieci:

 • Jan Migacz urodzony 13 listopada, ochrzczony 14 listopada 1884 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  zmarł 24 maja 1955 r., pochowany na Cmentarzu komunalnym Helena w Nowym Sączu. 
 • Małgorzata Migacz urodzona 22 czerwca, ochrzczona 23 czerwca 1886 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  prawdopodobnie zmarła jako dziecko;
 • Józef, Aleksander Migacz urodzony 25, ochrzczony 26 października 1888 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  zmarł 11 lipca 1971 r. Pochowany na Cmentarzu komunalnym w miejscowości Szczawno-Zdrój;
 • Maria Deja z d. Migacz urodzona 10 lutego, ochrzczona 11 lutego 1891 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  prawdopodobnie zmarła w Stanach Zjednoczonych;
 • Anna Majcher z d. Migacz urodzona 15 kwietnia, ochrzczona 16 kwietnia 1894 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  zmarła 2 lipca 1972 r., pochowana na Cmentarzu komunalnym Helena w miejscowości Nowy Sącz;
 • Katarzyna, Franciszka Góralska z d. Migacz urodzona 28 sierpnia, ochrzczona 30 sierpnia 1896 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5,
  zmarła w 1981 r., w Chicago;
 • Tekla Smajdor z d. Migacz urodzona 4 stycznia, ochrzczona 5 stycznia 1899 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5, 
  zmarła 20 października 1961 r., miejscowość Marcinkowice;
 • Paweł Migacz (przodek) urodzony 6 czerwca, ochrzczony 9 czerwca 1901 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;
 • Zofia, Helena Konstanty z d. Migacz urodzona 27 stycznia, ochrzczona 28 stycznia 1904 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec 5;

Akt chrztu Pawła

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Paweł Migacz urodzony 22 stycznia 1857 r. zmarł 26 sierpnia 1929 r., par. Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec
Jego małżonka Małgorzata przeżyła lat 51 i zmarła w 1913 r. 
Rodzina Migaczów w Chełmcu w domu o nr. 5 mieszkała od co najmniej 1776 r. Taki nr. domu znajduje się w akcie chrztu Rozalii Migacz, z 1776 r.

7. RODZINA PAWŁA URODZONEGO W 1901 ROKU:

Paweł Migacz i Maria Lupa, z Chełmca zawarli związek małżeński dnia 7 lutego 1931 roku, parafia Nowy Sącz.
Z ich małżeństwa urodziło się troje dzieci:

 • Władysław Migacz  (dziadek) urodzony 7 czerwca 1932 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Chełmiec;
 • Zdzisława Hebenstreit z d. Migacz urodzona 23 lipca 1933 r., parafia Nowy Sącz,
  zmarła 19 maja 2017 r., miejscowość Nowy Sącz. Pochowana na Cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu;
 • Roman urodzony 29 września 1943 r., parafia Nowy Sącz, miejscowość Nowy Sącz,
  zmarł 26 kwietnia 1983 r., miejscowość Nowy Sącz. Pochowany na Cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

Paweł Migacz zmarł 2 marca 1956 r. Jest pochowany na Cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Maria zmarła 6 lipca 1972 r.
Pochowana razem z mężem.

8. RODZINA WŁADYSŁAWA URODZONEGO W 1932 ROKU:

11 listopada 1958 r. Władysław Migacz ożenił się z Heleną Cebulą w parafii Tęgoborze, z której pochodziła panna młoda. 
Z małżeństwa urodziło się troje dzieci:

 • Paweł Migacz;
 • Jolanta Pociecha z d. Migacz;
 • Wacław Migacz (tata).

Władysław Migacz zmarł 30 października 2007 r. w Nowym Sączu. Pochowany jest na Cmentarzu komunalnym miejscowość Nowy Sącz.

Drzewo genealogiczne