PARAFIA ŁOSOSINA DOLNA:

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej została erygowana w 1333 r. Mieści się pod adresem Łososina Dolna 80.

Na zdjęciu stary kościół. 
Źródło: Po kliknięciu w zdjęcie.

Informacje o parafii:
Księgi metrykalne chrztów zachowały się od 1721 r., małżeństw 0d 1676 r. z luką trzech lat 1727-30.
Akta zgonów od 1758 z brakiem w latach 1778-85. Oryginały ksiąg przechowywane są w parafii. Są również dostępne w postaci na 
mikrofilmie. Kopie znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Obiektem moich poszukiwań była i jest rodzina po mieczu: 
Orzeł pochodząca z miejscowości Sadowa. Obecnie tę linie mam rozwiniętą do przełomu XVIII/ XIX w.
Parafia w 1900 r. obejmowała Jakubkowice (obecna nazwa Łososina Dolna), Sadową (część Łososiny Dolnej),
Wolę Stańkowską (część wsi Stańkowa), Bilsko, Roćmirowa (część wsi Bilsko), Wronowice, Michalczową, Żbikowice.